Urząd Gminy Mniszków

strona główna aktualności zdjęcia kontakt BIP
obrazek nagłówka 0
Konstantynów - w oddali Błogie Rządowe
obrazek nagłówka 1
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 2
obrazek nagłówka 3
Widok z ul. Polnej w Mniszkowie
obrazek nagłówka 4
Rezerwat Błogie
obrazek nagłówka 5
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 6
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 7
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 8
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 9
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 10
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 11
obrazek nagłówka 12
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 13
Błogie Rządowe - dolina Radońki
obrazek nagłówka 14
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 15
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 16
Konstantynów
obrazek nagłówka 17
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 18
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 19
Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie
obrazek nagłówka 20
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 21
Plac zabaw w Mniszkowie
obrazek nagłówka 22
obrazek nagłówka 23
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 24
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 25
Orkiestra dęta
obrazek nagłówka 26
Jednostki OSP
obrazek nagłówka 27
Biblioteka w Mniszkowie
obrazek nagłówka 28
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 29
obrazek nagłówka 30
baner 77
Szukaj
baner 177
baner 168
baner 81
baner 16
baner 11

Stronę odwiedziło

11028141

gości

Liczba osób online

7
Portal gminy Mniszków
Dołączone pliki
Regulamin rekrutacji Rozmiar:  77 KB 
Oświadczenie o wielodzietności Rozmiar:  33 KB 
Karta zgłoszenia Rozmiar:  113 KB 
Harmonogram rekrutacji Rozmiar:  46 KB 
Harmonogram kl. I Rozmiar:  76 KB 
Przedszkola
Administrator
PDF

 

          Od 1 listopada 2008 roku w Gminie Mniszków funkcjonują 3 Punkty Przedszkolne zorganizowane w Szkołach Podstawowych: w Błogiem Rządowym, w Bukowcu nad Pilicą i w Stoku. W każdej z tych szkół wyremontowano i wyposażono odrębne pomieszczenie, w którym prowadzone są zajęcia wychowania przedszkolnego dla wszystkich dzieci 5-letnich i młodszych z terenu gminy.
         
Od marca 2010 roku w Mniszkowie został utworzony ośrodek przedszkolny z dwoma oddziałami prowadzony przez Fundację "DAR DLA POTRZEBUJĄCYCH" w partnerstwie z Gminą Mniszków.
W okresie od marca do sierpnia 2010 r. zajęcia prowadzone były w budynku Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie.
Od 1 września 2010 r. ośrodek przedszkolny funkcjonuje w wyremontowanym budynku przedszkola przy ulicy Piotrkowskiej 74 w Mniszkowie.

W okresie marzec 2010 r. – grudzień 2011 r. ośrodek przedszkolny w Mniszkowie prowadzony był w ramach projektu „Opoczyńskie Ośrodki Przedszkolne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Więcej informacji o projekcie na stronie:  http://www.dardlapotrzebujacych.pl

 

 

Logo

 

 

Od stycznia 2012 r. w budynku przy ulicy Piotrkowskiej 74 w Mniszkowie funkcjonuje Punkt Przedszkolny prowadzony przez Gminę Mniszków. 

 

 

Rekrutacja do Oddziałów Przedszkolnych i Punktu Przedszkolnego w Mniszkowie

Zasady naboru w 2016 r.

 

 

Oddziały przedszkolne w Gminie Mniszków od 9 marca rozpoczynają rekrutację dzieci na rok szkolny 2016/2017.

 

Dzieci 6 letnie (ur. 2010 r. ), będą przyjmowane do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Błogiem Rządowym, Bukowcu nad Pilicą i Stoku.

 

Dzieci 5 letnie (ur. 2011 r.), będą przyjmowane do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Błogiem Rządowym, Bukowcu nad Pilicą i Stoku.

 

Rodzice kandydatów składają wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w wybranej szkole podstawowej. Wzór wniosku można pobrać w sekretariacie szkoły.

 

Dzieci w wieku 3-4 lat (ur. 2012-2013 r.) przyjmowane będą do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Stoku z siedzibą w Mniszkowie, zamieszkałe na terenie naszej Gminy, spełniające określone w ustawie o systemie oświaty kryteria.

 

Dzieci urodzone w 2012 roku, które już uczęszczają do Punktu Przedszkolnego w Mniszkowie i w nowym roku szkolnym będą kontynuowały edukację w tym samym punkcie przedszkolnym, nie biorą udziału w rekrutacji wg kryteriów i na zasadach dotyczących dzieci zapisywanych do punktu przedszkolnego po raz pierwszy.

Aby zapewnić swojemu dziecku kontynuację edukacji przedszkolnej w punkcie przedszkolnym w roku szkolnym 2016/2017, należy wypełnić Deklarację pozostania w punkcie przedszkolnym i złożyć ją w Punkcie Przedszkolnym w Mniszkowie.

Na pozostałe w Punkcie Przedszkolnym wolne miejsca będą przyjmowane dzieci spełniające kryteria, które zostały określone w Uchwale nr IV/24/15 Rady Gminy Mniszków.

Formularz deklaracji, wniosku o przyjęcie do przedszkola oraz wzory oświadczeń można pobrać ze strony internetowej www.mniszkow.pl lub w punkcie przedszkolnym.

Wniosek o przyjęcie dziecka należy złożyć w terminie do 31 marca 2016 r.

 

 

Szanowni Państwo - Rodzice dzieci 6-letnich, które w roku szkolnym 2016/2017 będą uczęszczały do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub do I klasy szkoły podstawowej


Na mocy zmiany ustawy o systemie oświaty z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dz.U. Z 2016 r., poz. 35) dziecko 6-letnie objęte jest obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, który może realizować w oddziale przedszkolnym.


Dziecko 6-letnie ma także prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole.

 

Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

PDF
DRUKUJ
baner 45
baner 146
baner 46
baner 145
baner 47
baner 147
baner 48
baner 148