Urząd Gminy Mniszków

strona główna aktualności zdjęcia kontakt BIP
obrazek nagłówka 0
Konstantynów - w oddali Błogie Rządowe
obrazek nagłówka 1
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 2
obrazek nagłówka 3
Widok z ul. Polnej w Mniszkowie
obrazek nagłówka 4
Rezerwat Błogie
obrazek nagłówka 5
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 6
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 7
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 8
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 9
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 10
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 11
obrazek nagłówka 12
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 13
Błogie Rządowe - dolina Radońki
obrazek nagłówka 14
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 15
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 16
Konstantynów
obrazek nagłówka 17
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 18
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 19
Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie
obrazek nagłówka 20
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 21
Plac zabaw w Mniszkowie
obrazek nagłówka 22
obrazek nagłówka 23
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 24
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 25
Orkiestra dęta
obrazek nagłówka 26
Jednostki OSP
obrazek nagłówka 27
Biblioteka w Mniszkowie
obrazek nagłówka 28
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 29
obrazek nagłówka 30
baner 77
Szukaj
baner 177
baner 168
baner 81
baner 16
baner 11

Stronę odwiedziło

10746348

gości

Liczba osób online

6
Portal gminy Mniszków
OSP Błogie
PDF

Historia OSP Błogie


Ochotnicza Straż Pożarna w Błogiem powstała 24 lipca 1927 r. Tego dnia zebrali się mieszkańcy wsi Błogie Rządowe i Błogie Szlacheckie, którzy wówczas odczuwali brak tejże organizacji z powodu wypadków i pożarów przy istniejących wtedy budynkach łatwopalnych. Pierwszym prezesem i założycielem był Mieczysław Aksamitowski - Nadleśniczy Lasów Państwowych w Błogiem. Wi-ce prezesem został Antoni Tarnawski - Wójt Gminy Zajączków, sekretarzem Roman Stępień, skarbnikiem Stanisław Tarnawski, gospodarzem Aleksander Rydz. Na zastępców członków zarządu wybrano: Ignacego Świderskiego i Teofila Dróżdza. Do komisji rewizyjnej powołani zostali Wacław Frączak, Andrzej Kowalski i Jan Otręba. Naczelnikiem wybrano Władysława Biazika. Ochotnicza Straż pierwsze swoje fundusze czerpała z dobrowolnych ofiar, składek członkowskich i urządzania przedstawień loterii fantowych i zabaw tanecznych. Pierwszą siedzibą zebrań członków OSP była szkolna sala Domu Ludowego. W dniu założenia jednostka liczyła 35 członków.

W 1930 roku zakupiono pierwszą sikawkę ręczną. W 1931r. trzy beczki dwukołowe i część umundurowania.

24 sierpnia 1933 roku poświęcono i przekazano pierwszy sztandar. Tego samego roku rozpoczęto budowę pierwszej murowanej remizy. Budowa ta została wykonana całkowicie własnymi siłami w czynie społecznym przez członków straży i miejscowej ludności. Remiza ta na skutek słabych fundamentów uległa zniszczeniu i została całkowicie rozebrana.

W 1939 roku zakupiono dla wszystkich strażaków umundurowanie ćwiczebne i drobny sprzęt. W 1943 roku zaplanowano budowę nowego piętrowego budynku remizy. W tym samym roku budowę rozpoczęto. Budowę remizy zakończono w 1952 roku. W 1943 r. straż otrzymała z Urzędu Gminy od władz niemieckich motopompę „Leopolia”, w 1946r. wyremontowano niemicki samochód „Citroen” do użytku straży. W 1947 roku zmontowano drugi „Stajer”, które w następnym roku zostały sprzedane na koszty budowy remizy.

W 1956 roku staraniem uwczesnego prezesa Janusza Tarnawskiego na zlecenie Ministra Antosiewicza otrzymano nowy samochód Star 20 G.M.

W 1959 roku Komenda Powiatowa w Opocznie przydzieliła beczkowóz. W 1960 roku nadano drugi sztandar. W 1960 roku otrzymano z Urzędu Gminy Zajączków samochód ciężarowy skrzyniowiec do celów gospodarczych. Od początku 1975 roku rozpoczęto rozbudowę budynku remizy strażackiej. Wybudowano garaż, pomieszczenie gospodarcze i rozbudowano piętro na salę taneczną i budowę zakończono w 1980 roku. Inicjatorem budowy był Prezes Zarządu OSP Tarnowski Janusz. Przy budowie pracowali dużo społecznie wszyscy członkowie straży.

Rozbudowę remizy rozpoczęto własnymi funduszami, natomiast ukończono dotacją z Urzędu Gminy w Mniszkowie. W 1983 roku został przydzielony przez Komendanta Rejonowego p.płk. Inż. Antoniego Rutowicza nowy samochód Star 244. Jednostka z dniem 1 stycznia 1997r. Została włączona do KSRG. Bardzo ważnym przedsięwzięciem w roku 2011 było pozyskanie dla jednostki nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego SCANIA wraz z wyposażeniem. Samochód ten został zakupiony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. łódzkiego na lata 2007- 2013. Całkowita jego wartość to 973 740zł. Kwota dofinansowania ze środków EFRR stanowiła 85% ksztów, natomiast 15% to wkład własny Gminy.

 

Stanisław Leśniewski

PDF
DRUKUJ
baner 45
baner 146
baner 46
baner 145
baner 47
baner 147
baner 48
baner 148