Urząd Gminy Mniszków

strona główna aktualności zdjęcia kontakt BIP
obrazek nagłówka 0
Konstantynów - w oddali Błogie Rządowe
obrazek nagłówka 1
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 2
obrazek nagłówka 3
Widok z ul. Polnej w Mniszkowie
obrazek nagłówka 4
Rezerwat Błogie
obrazek nagłówka 5
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 6
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 7
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 8
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 9
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 10
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 11
obrazek nagłówka 12
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 13
Błogie Rządowe - dolina Radońki
obrazek nagłówka 14
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 15
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 16
Konstantynów
obrazek nagłówka 17
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 18
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 19
Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie
obrazek nagłówka 20
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 21
Plac zabaw w Mniszkowie
obrazek nagłówka 22
obrazek nagłówka 23
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 24
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 25
Orkiestra dęta
obrazek nagłówka 26
Jednostki OSP
obrazek nagłówka 27
Biblioteka w Mniszkowie
obrazek nagłówka 28
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 29
obrazek nagłówka 30
baner 77
Szukaj
baner 177
baner 168
baner 81
baner 16
baner 11

Stronę odwiedziło

10746353

gości

Liczba osób online

9
Portal gminy Mniszków
grafika
Ochotnicza Straż Pożarna
PDF

 

 

 

 

 

Skład Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP


Prezes - Paweł Werłos

Wiceprezes - Mariusz Burian

 Wiceprezes - Marek Chmiel

Komendant Gminny - Emil Strzelecki

Sekretarz - Anna Wijata

Skarbnik - Michał Gusta

Członek Prezydium - Paweł Moruś

Członek zarządu – Krzysztof Chmal

Członek zarządu – Łukasz Zapart

Członek zarządu – Marcin Wujek

Członek zarządu – Krzysztof Witczak

Członek zarządu – Radosław Surma

Członek zarządu - Andrzej Sobierski

• Członek zarządu - Marian Czerczak

• Członek zarządu - Stefan Leśniewski

• Członek zarządu - Mirosław Zdonek


Skład Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący - Jolanta Kotiuszko

Wiceprzewodniczący – Anna Dereń

Sekretarz – Anna Pietrzyk


Przedstawiciel do Zarządu Powiatowego ZOSP RP

Krzysztof Chmal

• Jolanta Kotiuszko

• Piotr Zdonek

 

 

 


 

 

Informacja z Działalności OSP Gminy Mniszków za 2014 rok

 

 

Na terenie Gminy Mniszków działa 7 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym dwie należą do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego: Błogie od 1 stycznia 1996 roku, Mniszków zaś od 30 grudnia 2010 roku. Natomiast Druhowie z Zarzęcina podjęli starania przyjęcie ich do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w roku bieżącym. Nasze jednostki liczą ogółem 231 członków czynnych, 3 wspierających, 8 honorowych. W szeregach OSP mamy również 20 kobiet. Ponadto na terenie gminy działa 1 Kobieca i 3 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.

 

Jednostki dysponują dwoma samochodami gaśniczymi średnimi i trzema ciężkimi oraz pięcioma lekkimi w tym jeden przystosowany jest do ratownictwa technicznego. Sześć jednostek posiada strażnice składające się z części garażowej oraz socjalnej.

 

W 2014 roku w celu rozprogramowania zagadnień ochrony przeciwpożarowej wśród dzieci i młodzieży w szkołach, na szczeblu gminy prowadzony był konkurs plastyczny o tematyce ppoż. jak również Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". W przedsięwzięciach tych udział brali uczniowie ze wszystkich szkół. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe i rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy. W konkursie plastycznym, najlepsze prace wzięły udział w eliminacjach powiatowych, z kórych 3 zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego.W eliminacjach powiatowych OTWP w I grupie wiekowej - Szkoły Podstawowe, nasza reprezentantka Julia Węglarska ze Szkoły Podstawowej w Stoku zajęła trzecie miejsce, również trzecie miejsce zajął nasz reprezentant Dawid Chmal w II grupie wiekowej – Gimnazjum. Obydwa przewsięwzięcia wśród dzieci i młodzieży cieszą się na terenie gminy dużą popularnością.

 

Dla sprawdzenia stanu wyszkolenia strażaków w miesiącu czerwcu zorganizowano gminne zawody sportowo-pożarnicze . Do rywalizacji o puchary i nagrody przystąpiło 7 drużyn OSP, jedna drużyna kobieca oraz Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze: dziewczęca z Mniszkowa i chłopięca z Błogiego.

 

Klasyfikacja generalna zawodów w grupie A przedstawiała się nastepująco:

 

1. OSP w Mniszkowie,

2. OSP w Stoku,

3. OSP w Bukowcu nad Pilicą,

4. OSP w Błogiem,

5. OSP w Zarzęcinie,

6. OSP w Świeciechowie,

7. OSP w Strzelcach,

 

W ubiegłym roku miały miejsce również IV Wojewódzkie Zawody Sportowo- Pożarnicze OSP. Powiat opoczyński reprezentowała męska drużyna OSP Mniszków -zwycięzcy zawodów powiatowych w 2013 roku. W zmaganiach uczestniczyły 23 drużyny męskie oraz 18 drużyn kobiecych. Zawody zostały rozegrane w dwóch konkurencjach. W sztafecie pożarniczej 7 x 50m z przeszkodami, gdzie drużyna z Mniszkowa uzyskała czas 59,36 sek. W ćwiczeniu bojowym osiągnęła 32,41 sek, co dało jednostce uzyskanie trzeciego czasu w województwie. W klasyfikacji generalnej drużyna OSP Mniszków zajęła III miejsce. Po raz pierwszy drużyna z naszego powiatu uplasowała się tak wysoko i stanęła na podium.

 

W dniach 12-13 lipca 2014 roku w Szczawnicy odbyła się II Ogólnopolska Olimpiada Sportowo-Pożarnicza Strażaków OSP w której wzięli udział członkowie OSP Mniszków jako jedyna drużyna z Województwa Łódzkiego. Rywalizacja sportowa przeprowadzona została w trzech kategoriach: drużyny męskie, damskie i mieszane. W zawodach wzięło udział ponad 50 drużyn z całej Polski. Drużyna z OSP w Mniszkowie zajęła I zaszczytne miejsce w kategorii MIX.

 

W pierwszy dzień zawodów pomimo wielkich opadów, strażacy zmagali się m.in. z przeciąganiem terenowego samochodu strażackiego, przewracaniem olbrzymiej opony, bieganiem pomiędzy oponami samochodowymi oraz innymi trudnymi etapami zawodów.

 

Dnia 15.08.2014r. w Zarzęcinie odbył się Miting Sportowo- Pożarniczy "Zarzęcin 2014". Do rywalizacji stanęło siedem drużyn OSP z terenu naszej gminy oraz dwie drużyny zaproszone OSP Twarda i OSP Opoczno.

 

Krótko przedstawię jeszcze sytuację pożarową i pozostałe interwencje OSP za miniony okres. Ogółem odnotowano 49 interwencji straży pożarnych, w tym:

 

- przy gaszeniu pożarów - 12 interwencji

- wypadki drogowe - 11 zdarzeń

- usuwanie zwalonych drzew i inne zdarzenia - 7

- usuwanie niebezpiecznych owadów -13

- pompowanie wody - 3 razy

- inne - 3

 

 

Ogólna suma strat powstałych w wyniku pożarów i miejscowych zagrożeń w roku 2014 na terenie gminy Mniszków wyniosła 208,6 tys zł, w tym:

 

- podczas pożarów 110,1 tys. zł,

- miejscowych zagrożeń 108,5 tys.zł.

 

Zadowalający jest fakt według statystyk PSP, że nasza gmina w powiecie należy do tych gdzie powstała jedna z najmniejszych liczba pożarów. Dla przykładu: Poświętne – 4 pożary, Mniszków - 10, Sławno - 30, Paradyż - 20, Drzewica - 30, Żarnów - 44, Białaczów - 33, miasto i gmina Opoczno - 124.

 

Pożary jakie miały miejsce na terenie gminy to 6 małych i 6 średnich. Główną przyczyną powstałych pożarów była nieostrożność osób dorosłych oraz wady urządzeń elektrycznych.

 

Zestawienie pożarów wg rodzaju obiektu na terenie gminy przedstawia się następująco

 

 - budynki mieszkalne - 3

 - środki magazynowe - 2

 - środki transportu - 1

 - uprawy i rolnictwo - 6

 


Nasze jednostki OSP również brały 2 razy udział w akcji ratowniczo – gaśniczej poza terenem naszej gminy.

 

Wyjazdy do akcji przez poszczególne OSP przedstawia się następująco:

 

1. Mniszków - 38 wyjazdów

2. Błogie – 25 wyjazdów

3. Zarzęcin – 12 wyjazdów

4. Strzelce - 2 wyjazdy

 

Pozostałe jednostki nie wyjeżdżały do żadnych zdarzeń.

 

Aby doskonalić swoje umiejętności, członkowie OSP zbierali się na zbiórki szkoleniowe.

Organizowali pokazy sprzętu i wyposażenia strażackiego oraz prowadzone były pogadanki. Druhowie z Błogiego zorganizowali pokaz sprzętu i wyposażenia strażackiego w Szkole Podstawowej w Błogiem. Natomiast strażacy z Mniszkowa zaprezentowali film oraz przeprowadzili pogadankę na temat niebezpieczeństw związanych z wypalaniem traw. W Szkole Podstawowej w Stoku i w Bukowcu nad Pilicą miała miejsce pogadanka dla przedszkolaków i uczniów o tematyce przeciwpożarowej. Odbył się pokaz sprzętu oraz ćwiczenia dotyczące ewakuacji dzieci z budynku szkoły. Ewakuacja została przeprowadzona również w Gimnazjum Publicznym w Mniszkowie, przy udziale druhów z OSP Mniszków.

 

Ponadto strażacy brali także udział w szkoleniach organizowanych przez Komendę Powiatową PSP w Opocznie. Były to szkolenia:

 

- Szkolenie z zakresu BHP strażaków gdzie uczestniczyło 54 druhów,

- Szkolenie klwalifikowanej pierwszej pomocy- 6 strażaków,

- Szkolenie podstawowe strażaków – ratowników OSP – 8 strażaków,

- Szkolenie z zakresu ratownictwa- technicznego dla strażaków ratowników - 1 strażak,

- Szkolenie dowódców OSP- 4 strażaków,

- Szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach – 6 strażaków,

- Kurs konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP – 2 strażaków,

- Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP – 3 strażaków,

- Szkolenie z zakresu współdziałania SPZOZ Lotniczego Pogotowia Ratowniczego - 6 strażaków.

 

 

Ogółem w roku 2014 nakłady na zadania związane z ochroną przeciwpożarową wyniosły 504624zł.

 

W celu doposażenia naszych jednostek należących do KSRG w roku 2014, zakupiono nowy sprzęt oraz materiały na wyposażenie osobiste strażaków. Wartość zakupionego sprzętu wyniosła 18 100 zł.

 

OSP Błogie otrzymało z funduszu KSRG 7 200 zł. Kwota ta była przeznaczona na uposażenie osobiste strażaków.

 

OSP Mniszków otrzymało dotacje z KSRG w kwocie 10900 zł. Została przeznaczona na detektor wielogazowy, koło ratunkowe, kurtkę ratunkową, węża do motopompy W110, a także kamizelkę asekuracyjną i linkę strażacką. Z kwoty tej również zakupiono pompę szlamową WT 40 z osprzętem.

 

W grudniu 2014 roku, ze środków finansowych Województwa Łódzkiego 10 000 zł, Gminy Mniszków 3 000 zł, nabyto rozpieracz ramieniowy SP 310 firmy LUKAS na łączna kwotę 13 000 zł. Poprzez powyższy zakup został uzupełniony zestaw do ratownictwa technicznego jaki jest na wyposażeniu jednostki w Błogiem. Dzięki użyciu w/w sprzętu, np. przy wypadkach drogowych, skróci się znacznie czas dostępu do osób poszkodowanych w wypadkach samochodowych. Zakupiony sprzęt może być również wykorzystany do ratownictwa w budynkach, odpychania i unoszenia przeszkód, wyłamywania drzwi i deformowania metalowych elementów, a także do wycinania wejść ratowniczych w stalowych ścianach oraz do odciągania przeszkód.

 

Anna Wijata

 

 

 


 

 

Informacja z działalności OSP za 2012 rok 

Informacja z działalności OSP za 2011 rok

PDF
DRUKUJ
baner 45
baner 146
baner 46
baner 145
baner 47
baner 147
baner 48
baner 148