Urząd Gminy Mniszków

strona główna aktualności zdjęcia kontakt BIP
obrazek nagłówka 0
Mniszków
obrazek nagłówka 1
Biblioteka w Mniszkowie
obrazek nagłówka 2
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 3
obrazek nagłówka 4
obrazek nagłówka 5
Konstantynów - w oddali Błogie Rządowe
obrazek nagłówka 6
Widok z ul. Polnej w Mniszkowie
obrazek nagłówka 7
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 8
obrazek nagłówka 9
Rezerwat Błogie
obrazek nagłówka 10
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 11
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 12
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 13
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 14
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 15
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 16
obrazek nagłówka 17
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 18
Błogie Rządowe - dolina Radońki
obrazek nagłówka 19
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 20
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 21
Konstantynów
obrazek nagłówka 22
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 23
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 24
Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie
obrazek nagłówka 25
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 26
obrazek nagłówka 27
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 28
Orkiestra dęta
obrazek nagłówka 29
Jednostki OSP
baner 77
Szukaj
baner 191
baner 168
baner 81
baner 16
baner 11
baner 177

Stronę odwiedziło

16720247

gości

Liczba osób online

3
Portal gminy Mniszków
grafika
Dołączone pliki
Projekt placu zabaw Rozmiar:  253 KB 
Nowe place zabaw w gminie Mniszków
Administrator
PDF


Miło nam podzielić się z mieszkańcami Gminy Mniszków, w tym również i z jej najmłodszymi mieszkańcami (wraz z ich rodzicami) radosną informacją.

Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie, po wcześniejszym użyczeniu jej gruntów przez Gminę Mniszków, dnia 22 czerwca 2011 r. złożyła trzy wnioski o przyznanie pomocy (w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów) z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na budowę trzech nowych placów zabaw dla dzieci i młodzieży w miejscowościach: Stok, Błogie Rządowe, Mniszków.

Po wstępnej weryfikacji punktowej w/w wniosków w Lokalnej Grupie Działania „Stowarzyszenie Dolina Pilicy”, wiadomym jest obecnie, że zostanie przyznane dofinansowanie w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych na każdy z tych placów poprzez podpisanie stosownych umów z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi. Do chwili obecnej trwa weryfikacja tych wniosków przez Urząd Marszałkowski. Po jej pozytywnym zakończeniu i podpisaniu umów z Urzędem Marszałkowskim oraz z wykonawcami zamówienia, w 2012 r. zostaną zamontowane dwa place zabaw przy szkołach podstawowych w Stoku i w Błogiem Rządowym oraz jeden plac zabaw w Mniszkowie.


Koszty oraz nazwy planowanych projektów przedstawiono w tabeli poniżej:


Nazwa i miejsce

Całkowity koszt projektu w zł.

Koszty kwalifikowane w zł

Dofinansowanie (70%), o które wystąpiono w zł

Plac zabaw „Wesoły Skrzat” w Stoku

28.346,10

23.046,10

16.132,27

Plac zabaw „Kraina Zabawy” w Błogiem Rządowym

27.430,85

22.301,50

15.611,05

Plac zabaw „Integracja Poprzez Zabawę” w Mniszkowie

34.650,45

28.171,00

19.719,77


Nadmienić należy, że w roku 2010 zostały wybudowane place zabaw przy Szkole Podstawowej w Bukowcu nad Pilicą i przy przedszkolu w Mniszkowie. 

Miejsca te jako bezpieczne i ogólnodostępne dla mieszkańców gminy staną się miejscami znaczącymi z punktu widzenia społecznego i sportowo – rekreacyjnego. Place zabaw będą miejscami gdzie dzieci będą mogły nie tylko bawić się na świeżym powietrzu, a przez to będzie następował ich rozwój fizyczny, ale także przez kontakt z innymi dziećmi będą mogły rozwijać się intelektualnie. W/w projekty przyczynią się do zwiększenia aktywności lokalnego społeczeństwa, które spędzając razem więcej czasu od najmłodszych lat integruje się ze swoim otoczeniem. Taka aktywność na świeżym powietrzu z pewnością wzmocni więzi społeczne oraz stan zdrowia najmłodszych mieszkańców gminy. 

 Wizualizację jednej z wybranych ofert jednego z w/w placów przedstawiiamy w załączniku.


PDF
DRUKUJ
baner 45
baner 146
baner 46
baner 145
baner 47
baner 147
baner 48
baner 148