Urząd Gminy Mniszków

strona główna aktualności zdjęcia kontakt BIP
obrazek nagłówka 0
Konstantynów - w oddali Błogie Rządowe
obrazek nagłówka 1
Widok z ul. Polnej w Mniszkowie
obrazek nagłówka 2
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 3
obrazek nagłówka 4
Rezerwat Błogie
obrazek nagłówka 5
Biblioteka w Mniszkowie
obrazek nagłówka 6
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 7
obrazek nagłówka 8
obrazek nagłówka 9
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 10
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 11
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 12
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 13
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 14
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 15
obrazek nagłówka 16
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 17
Błogie Rządowe - dolina Radońki
obrazek nagłówka 18
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 19
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 20
Konstantynów
obrazek nagłówka 21
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 22
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 23
Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie
obrazek nagłówka 24
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 25
Plac zabaw w Mniszkowie
obrazek nagłówka 26
obrazek nagłówka 27
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 28
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 29
Orkiestra dęta
obrazek nagłówka 30
Jednostki OSP
baner 77
Szukaj
baner 191
baner 168
baner 81
baner 16
baner 11
baner 177

Stronę odwiedziło

15486183

gości

Liczba osób online

10
Portal gminy Mniszków
grafika
Dołączone pliki
Ranking gmin wiejskich 2003-2011 Rozmiar:  795 KB 
Ranking gmin 2010 Rozmiar:  1.8 MB 
Znamy już najlepsze gminy w Polsce - Mniszków wysoko
Administrator
PDF

 

Ranking gmin wiejskich za 2011 rok dostępny jest w załączniku.

 

 


 

 

22. listopada 2011 r. w Poznaniu odbyła się konferencja „Samorząd zrównoważonego rozwoju”.

Pretekstem do zorganizowania tej konferencji było ogłoszenie Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego przeprowadzonego przez Wydział Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej.

W pierwszej części zaprezentowali się partnerzy konferencji. W drugiej części spotkania, którą prowadził twórca rankingu prof. Eugeniusz Sobczak, omówione zostały szczegółowo wyniki zestawienia. Statuetki dla najlepszych gmin miejskich w Polsce otrzymali przedstawiciele: Krynicy Morskiej, Łeby, Pruszcza Gdańskiego; w kategorii gmin miejsko–wiejskich: Międzyzdroje, Polkowice, Nowe Warpno; w kategorii gmin wiejskich: Kleszczów, Rewal, Kobierzyce; wśród trójki najlepiej ocenionych miast na prawach powiatu znalazły się: Sopot, Warszawa, Poznań.

Ranking jest opracowywany co roku na podstawie danych z GUS, a także analizie 16 innych wskaźników.


Wśród gmin wiejskich najwyższą pozycję z powiatu opoczyńskiego zajęła gmina Mniszków – 164. miejsce (na 1575 ocenianych).


W województwie łódzkim gmina Mniszków uplasowała się na 9 miejscu (na 177 gmin). Wyprzedziły ją tylko gminy: Kleszczów, Rząśnia, Szczerców, Wolbórz, Nowosolna, Ujazd, Ksawerów, Dłutów.


Nagrody zostały wręczone pierwszym trójkom, ale zwycięzców rankingu jest o wiele więcej: Pamiętajmy, że jednostek samorządowych w Polsce jest ok. 2500, tak więc znalezienie się w ścisłej dwudziestce, to ogromny sukces i efekt ciężkiej pracy zarówno mieszkańców jak i władz gminy, powiedział K. Przybył. Ranking jest jedynym zestawieniem opierającym się wyłącznie na niezależnych danych z GUS, pozbawionym subiektywnych ocen osób postronnych, co czyni z niego najbardziej wiarygodne źródło na temat stanu gmin w Polsce. Cieszy mnie niezmiernie fakt, że wśród wyróżnionych w rankingu gmin znalazły się i takie, które są już Laureatami Konkursu „Teraz Polska”. Nieskromnie powiem, że potwierdza to słuszność i zasadność przyznania im Godła przez Kapitułę. Z kolei te jednostki, które jeszcze nie brały udziału w Konkursie, mam nadzieję, dostrzegą ogromną siłę promocyjną płynącą z możliwości korzystania z Godła „Teraz Polska”.


Źródło: www.terazpolska.pl

 

 


 

 

Ranking samorządów zrównoważonego rozwoju 2011


W tym roku już po raz ósmy Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej opracował ranking Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Wyniki rankingu poznaliśmy podczas Konferencji „Samorząd Zrównoważonego Rozwoju”, organizowanej 22 listopada br. w Poznaniu, w pierwszym dniu Targów Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych GMINA 2011.

Współorganizatorem konferencji jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego, która również wspiera promocję najlepszych polskich samorządów, wyłaniając Laureatów Konkursu „Teraz Polska” dla Gmin.


Zrównoważony rozwój to taki, w którym poszczególne rodzaje zasobów gminnych (w tym zasobów naturalnych) są wykorzystywane racjonalnie, przez co rozwój gminy jest trwały i odbywa się bez szkody dla przyszłych pokoleń.

Głównym celem tego zestawienia jest próba prezentacji najlepiej rozwiniętych miast i gmin w Polsce oraz analiza głównych czynników rozwoju. Racjonalne wykorzystywanie zasobów gminnych, wieloletni plan na jej rozwój, a przede wszystkim kontrola realizacji tego planu, przy jednoczesnej deklaracji do poszanowania środowiska naturalnego jest obecnie jednym z podstawowych i najważniejszych zadań każdej jednostki samorządowej.

Rokrocznie prof. Eugeniusz Sobczak z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej wraz ze swoim zespołem dokonuje porównania i oceny wszystkich polskich samorządów. Głównym celem takiego zestawienia jest prezentacja oraz nagrodzenie najlepiej rozwijających się jednostek, spośród wszystkich w Polsce. Ranking jest też podstawą do określania ich słabych i mocnych stron, co stanowi bazę do formułowania celów i uwzględniania najważniejszych czynników w dalszym ich rozwoju. Badanie oparte na danych Głównego Urzędu Statystycznego daje gwarancję niezależności i rzetelności rankingu, który przekrojowo pokazuje jak rozwijają się wszystkie gminy i województwa w Polsce. Warto dodać, że metoda jaka została zastosowana w badaniu jest na tyle uniwersalna, że umożliwia przygotowanie rankingu wszystkich Jednostek Samorządu Lokalnego, z podziałem na 4 grupy: gminy wiejskie, miejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta na prawach powiatu. Ranking opiera się na analizie 16 wskaźników GUS obejmujących trzy zasadnicze obszary funkcjonowania wszystkich jednostek samorządowych: gospodarczy, społeczny oraz ochronę środowiska.


Zmienne przyjęte przy tworzeniu rankingu:


1) wydatki inwestycyjne majątkowe per capita;

2) wydatki na transport i łączność per capita;

3) udział wydatków majątkowych inwestycyjnych w budżecie gminy;

4) udział wydatków na transport i łączność w budżecie gminy;

5) udział dochodów własnych w budżecie gminy;

6) liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców;

7) liczba pracujących na 1000 mieszkańców;

8) liczba bezrobotnych na 1000 mieszkańców;

9) napływ ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców;

10) odpływ ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców;

11) liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców;

12) liczba komputerów w szkołach z dostępem do Internetu na 1000 mieszkańców;

13) odsetek radnych z wyższym wykształceniem;

14) procent ludności objętej usługami wodociągowymi;

15) procent ludności objętej usługami kanalizacyjnymi;

16) procent ludności objętej usługami oczyszczalni ścieków;Oczywiście osiągane rezultaty zależą od wielu czynników, wśród których należy wymienić doświadczenie samorządów oraz wynikającą z tego ciągłość działań rozwojowych, potencjał gospodarczy i charakter administracyjny. W związku z powyższym przygotowano cztery rankingi, a mianowicie ranking gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich, a także miast na prawach powiatu.

 

(pełne wyniki prezentujące wszystkie samorządy w Polsce dostępne są w załączniku, a także na stronie www.ans.pw.edu.pl/esobczak


PDF
DRUKUJ
baner 45
baner 146
baner 46
baner 145
baner 47
baner 147
baner 48
baner 148