Urząd Gminy Mniszków

strona główna aktualności zdjęcia kontakt BIP
obrazek nagłówka 0
Konstantynów - w oddali Błogie Rządowe
obrazek nagłówka 1
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 2
obrazek nagłówka 3
Widok z ul. Polnej w Mniszkowie
obrazek nagłówka 4
Rezerwat Błogie
obrazek nagłówka 5
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 6
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 7
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 8
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 9
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 10
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 11
obrazek nagłówka 12
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 13
Błogie Rządowe - dolina Radońki
obrazek nagłówka 14
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 15
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 16
Konstantynów
obrazek nagłówka 17
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 18
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 19
Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie
obrazek nagłówka 20
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 21
Plac zabaw w Mniszkowie
obrazek nagłówka 22
obrazek nagłówka 23
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 24
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 25
Orkiestra dęta
obrazek nagłówka 26
Jednostki OSP
obrazek nagłówka 27
Biblioteka w Mniszkowie
obrazek nagłówka 28
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 29
obrazek nagłówka 30
baner 77
Szukaj
baner 177
baner 168
baner 81
baner 16
baner 11

Stronę odwiedziło

10746445

gości

Liczba osób online

8
Aktualności gminy Mniszków
Informacja dot. wniosków o dofinansowanie projektów unijnych Gminy Mniszków z RPO Województwa Łódzkiego
Dodano: 04-08-2017  |  DM  |  wyświetleń : 4448
PDF

1. Trwa ocena wniosków w Urzędzie Marszałkowskim, których nabór został zakończony 23.09.2016 r. (dot. mikroinstalacji prosumenckich). Gmina Mniszków złożyła w w/w terminie wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych w gminie Mniszków poprzez zastosowanie mikroinstalacji prosumenckich”. Dnia 07.07.2017 r. w odpowiedzi na pisemne uwagi Urzędu Marszałkowskiego gmina dostarczyła w terminie wyjaśnienia i uzupełnienie braków formalnych. Przewidywany termin rozstrzygnięcia przedmiotowego konkursu to sierpień/wrzesień 2017 r.


Wartość całego projektu stanowi kwota brutto: 2.741.301,97 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie to kwota: 2.008.301,93 zł.

 

1

 

2. Dnia 05.02.2016 r. złożono wniosek w RPO Województwa Łódzkiego na dofinansowanie projektu pn: „Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury”. Planowany koszt całkowity projektu: 4.712.762,90 zł, przy wkładzie własnym: 1.877.442,13 zł. Wniosek ten uzyskał negatywną ocenę formalną - Uchwałą nr 785/16 z dnia 5 lipca 2016 r. Zarządu Województwa Łódzkiego.


    Następnie gmina skorygowała i zmniejszyła  zakres przedmiotowego projektu i w kolejnym naborze w Osi V: Ochrona środowiska, Działanie V.4: Ochrona przyrody, Poddziałanie V.4.2: Przeciwdziałanie degradacji środowiska, w naborze nr: RPLD.05.04.02-IŻ.00-10-001/17 - w dniu 07.07.2017 r. złożyła ponownie wniosek o dofinansowanie poprawionego projektu: „Ograniczenie degradacji sulejowskiego parku krajobrazowego na terenie gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury”. Planowany koszt całkowity projektu: 2.928.353,89 zł, przy wkładzie własnym: 1.166.580,00 zł.

 

Celem projektu jest ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, rezerwatu „Błogie” oraz wód Zalewu Sulejowskiego. W projekcie zaplanowano budowę trasy rowerowej o długości 12,9 km, przebiegającej przez miejscowości: Marianka, Konstantynów, Błogie Szlacheckie, Błogie Rządowe i Zarzęcin. Trasa będzie przebiegać w konstrukcji nowo-budowanych dróg gminnych, po istniejących drogach powiatowych, odcinkowo przez budowany dwukierunkowy ciąg o szer. min. 2,5 m, odcinkowo przez ciągi pieszorowerowe o szer. min 4 m. Ciągi rowerowe mają być wybudowane w technologii tradycyjnej z użyciem warstwy asfaltowej oraz innowacyjnej z użyciem paneli polipropylenowych oraz przepuszczalnej nawierzchni. W ramach inwestycji ma być wybudowanych także sześć miejsc odpoczynku rowerzystów wraz z ich oświetleniem oraz wyposażeniem w elementy małej architektury tj. ławki, stoły, stojaki na rowery, kosze, tablice informacyjno-edukacyjne. Ponadto projekt zakłada przebudowę oświetlenia ulicznego poprzez wymianę 30 istniejących opraw z lampami sodowymi na oprawy z wykorzystaniem technologii LED.


Andrzej Pączek

PDF
DRUKUJ
baner 45
baner 146
baner 46
baner 145
baner 47
baner 147
baner 48
baner 148