Urząd Gminy Mniszków

strona główna aktualności zdjęcia kontakt BIP
obrazek nagłówka 0
Mniszków
obrazek nagłówka 1
Biblioteka w Mniszkowie
obrazek nagłówka 2
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 3
obrazek nagłówka 4
obrazek nagłówka 5
Konstantynów - w oddali Błogie Rządowe
obrazek nagłówka 6
Widok z ul. Polnej w Mniszkowie
obrazek nagłówka 7
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 8
obrazek nagłówka 9
Rezerwat Błogie
obrazek nagłówka 10
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 11
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 12
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 13
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 14
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 15
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 16
obrazek nagłówka 17
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 18
Błogie Rządowe - dolina Radońki
obrazek nagłówka 19
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 20
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 21
Konstantynów
obrazek nagłówka 22
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 23
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 24
Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie
obrazek nagłówka 25
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 26
obrazek nagłówka 27
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 28
Orkiestra dęta
obrazek nagłówka 29
Jednostki OSP
baner 77
Szukaj
baner 191
baner 168
baner 81
baner 16
baner 11
baner 177

Stronę odwiedziło

16717298

gości

Liczba osób online

6
Aktualności gminy Mniszków
grafika
Zaproszenie na VI Sesję Rady Gminy Mniszków
Dodano: 08-03-2019  |  DM  |  wyświetleń : 5220
PDF

Uprzejmie zapraszam na VI  Sesję  Rady Gminy Mniszków, która rozpocznie się w dniu 18 marca 2019 roku (tj. poniedziałek) o godz.  12:00  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mniszkowie.

  

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Omówienie spraw związanych z przekazaniem Ośrodka Zdrowia w Mniszkowie.

5. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

6. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniszkowie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2018.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mniszków na 2019 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniszków na lata 2019-2027.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Mniszków dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

10. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgodny na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Mniszków na 2020 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mniszków w 2019 roku.”

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/86/16 Rady Gminy Mniszków z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Ośrodka Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020.

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mniszków na lata 2019-2021.

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 6 w punkcie przedszkolnym i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Mniszków.

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.

17. Wolne wnioski i dyskusja.

18. Zamknięcie obrad.

 

 

Obrady na żywo Rady Gminy Mniszków można śledzić na oficjalnym kanale YouTube pod adresem: https://www.youtube.com/user/mniszkow/live 

 

 

 

                                                                                                        Przewodniczący Rady

                                                                                                         (-)  Waldemar Nojek

PDF
DRUKUJ
baner 45
baner 146
baner 46
baner 145
baner 47
baner 147
baner 48
baner 148