Urząd Gminy Mniszków

strona główna aktualności zdjęcia kontakt BIP
obrazek nagłówka 0
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 1
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 2
Konstantynów - w oddali Błogie Rządowe
obrazek nagłówka 3
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 4
obrazek nagłówka 5
Widok z ul. Polnej w Mniszkowie
obrazek nagłówka 6
Rezerwat Błogie
obrazek nagłówka 7
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 8
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 9
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 10
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 11
obrazek nagłówka 12
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 13
Błogie Rządowe - dolina Radońki
obrazek nagłówka 14
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 15
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 16
Konstantynów
obrazek nagłówka 17
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 18
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 19
Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie
obrazek nagłówka 20
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 21
Plac zabaw w Mniszkowie
obrazek nagłówka 22
obrazek nagłówka 23
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 24
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 25
Orkiestra dęta
obrazek nagłówka 26
Jednostki OSP
obrazek nagłówka 27
Biblioteka w Mniszkowie
obrazek nagłówka 28
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 29
obrazek nagłówka 30
baner 77
Szukaj
baner 177
baner 191
baner 168
baner 81
baner 16
baner 11

Stronę odwiedziło

12357603

gości

Liczba osób online

22
Aktualności gminy Mniszków
Dołączone pliki
Wniosek o dożywianie Rozmiar:  20 KB 
Dożywianie dzieci i uczniów w roku szkolnym 2018/2019
Dodano: 11-07-2018  |  DM  |  wyświetleń : 3400
PDF

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniszkowie informuje, że rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020. Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie miesięcznie nie może przekraczyć kwoty 771 zł.

 

Wnioski należy składać w tut. Ośrodku od dnia 1 sierpnia 2018 r. (wnioski do pobrania lub napisać osobiście wg wzoru).

 

Wniosek powinien zawierać:

 

- imię i nazwisko dziecka/dzieci a także klasę oraz szkołę do której uczęszcza/uczęszczają;

- opis sytuacji rodzinnej tj. z ilu osób składa się rodzina, z czego się utrzymuje itp.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 

- dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku tj. za miesiąc lipiec w przypadku składaniu wniosku w miesiącu sierpniu (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury, itp.);

- zaświadczenie urzędu gminy albo oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;

- w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o niepełnosprawności;

- w przypadku osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy zaświadczenie z PUP (można uzyskać w GOPS drogą elektroniczną);

- osoby prowadzące działalność gospodarczą – oświadczenie o uzyskanym dochodzie.

 

Po złożeniu wniosku pracownik socjalny GOPS przeprowadza wywiad środowiskowy. Podczas przeprowadzania wywiadu pracownik socjalny może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów oraz złożenia oświadczeń (zwłaszcza oświadczenia o stanie majątkowym).

 

Szczegółowych informacji na temat dożywiania udzielają pracownicy socjalni - tel. 44 756 17 90.

 

 

Załącznik:

Wniosek o dożywianie dzieci w szkole

 

 

Katarzyna Gusta


 


PDF
DRUKUJ
baner 45
baner 146
baner 46
baner 145
baner 47
baner 147
baner 48
baner 148