Urząd Gminy Mniszków

strona główna aktualności zdjęcia kontakt BIP
obrazek nagłówka 0
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 1
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 2
Konstantynów - w oddali Błogie Rządowe
obrazek nagłówka 3
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 4
obrazek nagłówka 5
Widok z ul. Polnej w Mniszkowie
obrazek nagłówka 6
Rezerwat Błogie
obrazek nagłówka 7
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 8
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 9
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 10
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 11
obrazek nagłówka 12
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 13
Błogie Rządowe - dolina Radońki
obrazek nagłówka 14
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 15
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 16
Konstantynów
obrazek nagłówka 17
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 18
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 19
Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie
obrazek nagłówka 20
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 21
Plac zabaw w Mniszkowie
obrazek nagłówka 22
obrazek nagłówka 23
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 24
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 25
Orkiestra dęta
obrazek nagłówka 26
Jednostki OSP
obrazek nagłówka 27
Biblioteka w Mniszkowie
obrazek nagłówka 28
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 29
obrazek nagłówka 30
baner 77
Szukaj
baner 177
baner 168
baner 81
baner 16
baner 11

Stronę odwiedziło

12092288

gości

Liczba osób online

7
Aktualności gminy Mniszków
Dołączone pliki
Wniosek o dożywianie Rozmiar:  20 KB 
Dożywianie dzieci i uczniów w roku szkolnym 2018/2019
Dodano: 11-07-2018  |  DM  |  wyświetleń : 2989
PDF

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniszkowie informuje, że rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020. Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie miesięcznie nie może przekraczyć kwoty 771 zł.

 

Wnioski należy składać w tut. Ośrodku od dnia 1 sierpnia 2018 r. (wnioski do pobrania lub napisać osobiście wg wzoru).

 

Wniosek powinien zawierać:

 

- imię i nazwisko dziecka/dzieci a także klasę oraz szkołę do której uczęszcza/uczęszczają;

- opis sytuacji rodzinnej tj. z ilu osób składa się rodzina, z czego się utrzymuje itp.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 

- dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku tj. za miesiąc lipiec w przypadku składaniu wniosku w miesiącu sierpniu (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury, itp.);

- zaświadczenie urzędu gminy albo oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;

- w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o niepełnosprawności;

- w przypadku osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy zaświadczenie z PUP (można uzyskać w GOPS drogą elektroniczną);

- osoby prowadzące działalność gospodarczą – oświadczenie o uzyskanym dochodzie.

 

Po złożeniu wniosku pracownik socjalny GOPS przeprowadza wywiad środowiskowy. Podczas przeprowadzania wywiadu pracownik socjalny może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów oraz złożenia oświadczeń (zwłaszcza oświadczenia o stanie majątkowym).

 

Szczegółowych informacji na temat dożywiania udzielają pracownicy socjalni - tel. 44 756 17 90.

 

 

Załącznik:

Wniosek o dożywianie dzieci w szkole

 

 

Katarzyna Gusta


 


PDF
DRUKUJ
baner 45
baner 146
baner 46
baner 145
baner 47
baner 147
baner 48
baner 148