Urząd Gminy Mniszków

strona główna aktualności zdjęcia kontakt BIP
obrazek nagłówka 0
Konstantynów - w oddali Błogie Rządowe
obrazek nagłówka 1
Widok z ul. Polnej w Mniszkowie
obrazek nagłówka 2
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 3
obrazek nagłówka 4
Rezerwat Błogie
obrazek nagłówka 5
Biblioteka w Mniszkowie
obrazek nagłówka 6
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 7
obrazek nagłówka 8
obrazek nagłówka 9
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 10
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 11
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 12
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 13
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 14
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 15
obrazek nagłówka 16
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 17
Błogie Rządowe - dolina Radońki
obrazek nagłówka 18
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 19
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 20
Konstantynów
obrazek nagłówka 21
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 22
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 23
Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie
obrazek nagłówka 24
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 25
Plac zabaw w Mniszkowie
obrazek nagłówka 26
obrazek nagłówka 27
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 28
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 29
Orkiestra dęta
obrazek nagłówka 30
Jednostki OSP
baner 77
Szukaj
baner 177
baner 191
baner 168
baner 81
baner 16
baner 11

Stronę odwiedziło

14012590

gości

Liczba osób online

14
Aktualności gminy Mniszków
grafika
Zaproszenie na XLI sesję Rady Gminy Mniszków
Dodano: 19-06-2018  |  DM  |  wyświetleń : 5447
PDF

Uprzejmie zapraszam na XLI sesję Rady Gminy Mniszków, która rozpocznie się w dniu 26 czerwca 2018 roku (tj. wtorek) o godz. 10:00 w sali obrad Urzędu Gminy w Mniszkowie.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Sprawozdanie Komendanta Gminnego zarządu OSP za 2017 rok.

7. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Mniszków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku”.

8. Sprawozdanie Ludowego Klubu Sportowego za 2017 rok.

9. Informacja Komendy Powiatowej Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Mniszków.

10. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 r.

11. Sprawozdanie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Mniszków.

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej Rady Gminy Mniszków.

14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla mieszkańców z terenu Gminy Mniszków.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mniszków na 2018 rok.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mniszków za 2017 rok.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniszkowie za rok 2017.

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mniszków absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Mniszków.

21. Wolne wnioski.

22. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

(-) Waldemar Nojek


PDF
DRUKUJ
grafika
Dodano: 18-04-2019  |  DM
baner 45
baner 146
baner 46
baner 145
baner 47
baner 147
baner 48
baner 148