Urząd Gminy Mniszków

strona główna aktualności zdjęcia kontakt BIP
obrazek nagłówka 0
Biblioteka w Mniszkowie
obrazek nagłówka 1
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 2
obrazek nagłówka 3
obrazek nagłówka 4
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 5
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 6
Konstantynów - w oddali Błogie Rządowe
obrazek nagłówka 7
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 8
obrazek nagłówka 9
Widok z ul. Polnej w Mniszkowie
obrazek nagłówka 10
Rezerwat Błogie
obrazek nagłówka 11
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 12
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 13
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 14
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 15
obrazek nagłówka 16
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 17
Błogie Rządowe - dolina Radońki
obrazek nagłówka 18
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 19
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 20
Konstantynów
obrazek nagłówka 21
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 22
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 23
Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie
obrazek nagłówka 24
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 25
Plac zabaw w Mniszkowie
obrazek nagłówka 26
obrazek nagłówka 27
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 28
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 29
Orkiestra dęta
obrazek nagłówka 30
Jednostki OSP
baner 77
Szukaj
baner 177
baner 191
baner 168
baner 81
baner 16
baner 11

Stronę odwiedziło

12796172

gości

Liczba osób online

10
baner 188
Aktualności gminy Mniszków
grafika
XXXVII Sesja Rady Gminy Mniszków
Dodano: 30-01-2018  |  DM  |  wyświetleń : 5701
PDF

W piątek, 26 stycznia 2018 r. odbyła się XXXVII Sesja Rady Gminy Mniszków.  W Sesji uczestniczyli: pan Paweł Werłos - wójt Gminy Mniszków, Beata Gwarda – Białas – Sekretarz Gminy Mniszków, Marianna Marszałek – Sadowska – Skarbnik Gminy Mniszków, pan Włodzimierz Ciotucha – radca prawny, pan Jan Andrzejczyk – kierownik Referatu Budownictwa oraz mieszkańcy gminy Mniszków. Na sesji obecnych było czternastu radnych, co stanowiło quorum do podejmowania uchwał.

 

Po otwarciu obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, pan Paweł Werłos – wójt Gminy Mniszków przedstawił informację z działalności międzysesyjnej.

 

Powodem zwołania Sesji Rady Gminy Mniszków było podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Stoku w celu utworzenia Filii Szkoły Podstawowej w Mniszkowie z siedzibą w Stoku. Sekretarz Gminy Mniszków - pani Beata Gwarda – Białas odczytała wniosek, który został złożony w dniu 19.01.2018 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Mniszkowie skierowany do przewodniczącego Rady Gminy Mniszków. Złożony wniosek zawierał projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Stoku w Filie Szkoły Podstawowej w Mniszkowie z siedzibą w Stoku o strukturze klas 1 – 3 podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Mniszkowie. Uczniowie klas IV – VII dalszą naukę mieliby kontynuować w Szkole Podstawowej w Mniszkowie. Do wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia przekształcenia, w szczególności do zawiadomienia rodziców uczniów i Łódzkiego Kuratora Oświaty  oraz do właściwych organizacji związkowych w celu uzyskania opinii w sprawie przekształcenia samodzielnej jednostki oświatowej w filię Szkoły Podstawowej w Mniszkowie zobowiązany został Wójt Gminy Mniszków. 

 

Celem przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Stoku jest konieczność dostosowania sieci szkół wprowadzonej przez Gminę Mniszków do realnych potrzeb wynikających z zachodzących zmian demograficznych oraz związana z tym konieczność racjonalizacji zmian budżetowych na realizację zadań oświatowych.

 

Wniosek o przekształcenie Szkoły Podstawowej w Stoku w Filie Szkoły Podstawowej w Mniszkowie z siedzibą w Stoku złożyło 7 radnych.

 

Podczas Sesji Skarbnik Gminy Mniszków – pani Marianna Marszałek – Sadowska przedstawiła koszty, które budżet Gminy Mniszków przekazuje na utrzymanie poszczególnych szkół z terenu gminy.

 

Przeciwni przekształceniu Szkoły Podstawowej w Stoku w Filie Szkoły Podstawowej w Mniszkowie są rodzice uczniów uczęszczających do tej szkoły, jednak Wójt Gminy Mniszków pan Paweł Werłos zapewniał, że w zamiarze radnych nie jest likwidacja Szkoły Podstawowej
w Stoku tylko utworzenie filii. W związku ze złożonym wnioskiem poczynione zostały już czynności niezbędne do zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Stoku w Filię Szkoły Podstawowej w Mniszkowie z siedzibą w Stoku.

 

Po burzliwych obradach Sesja Rady Gminy Mniszków zakończyła się głosowaniem, w wyniku którego podjęto uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Stoku w celu utworzenia Filii Szkoły Podstawowej w Mniszkowie z siedzibą w Stoku.

 

Marzena Sosnowska

PDF
DRUKUJ
grafika
Dodano: 23-01-2019  |  DM
baner 45
baner 146
baner 46
baner 145
baner 47
baner 147
baner 48
baner 148