Urząd Gminy Mniszków

strona główna aktualności zdjęcia kontakt BIP
obrazek nagłówka 0
Konstantynów - w oddali Błogie Rządowe
obrazek nagłówka 1
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 2
obrazek nagłówka 3
Widok z ul. Polnej w Mniszkowie
obrazek nagłówka 4
Rezerwat Błogie
obrazek nagłówka 5
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 6
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 7
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 8
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 9
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 10
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 11
obrazek nagłówka 12
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 13
Błogie Rządowe - dolina Radońki
obrazek nagłówka 14
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 15
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 16
Konstantynów
obrazek nagłówka 17
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 18
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 19
Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie
obrazek nagłówka 20
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 21
Plac zabaw w Mniszkowie
obrazek nagłówka 22
obrazek nagłówka 23
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 24
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 25
Orkiestra dęta
obrazek nagłówka 26
Jednostki OSP
obrazek nagłówka 27
Biblioteka w Mniszkowie
obrazek nagłówka 28
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 29
obrazek nagłówka 30
baner 77
Szukaj
baner 177
baner 168
baner 81
baner 16
baner 11

Stronę odwiedziło

11731340

gości

Liczba osób online

7
Aktualności gminy Mniszków
grafika
Dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych - Projekt gminny Nr 3
Dodano: 31-10-2017  |  DM  |  wyświetleń : 6845
PDF

 

 

 

Dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych w gospodarstwach domowych (mieszkaniach) z terenu Gminy Mniszków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Projekt gminny Nr 3)

 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił, że planuje w okresie od 29.12.2017 do 19.01.2018 nabór wniosków o dofinansowanie dla projektów dla poddziałania  IV.1.2 Odnawialne źródła energii. Gmina Mniszków zrealizowała, realizuje oraz planuje realizację kolejnego projektu gminnego Nr 3 w zakresie budowy odnawialnych źródeł energii na swoim terenie.

 

W związku z planowanym ubieganiem się Gminy Mniszków o środki unijne z RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla projektu gminnego nr 3 pn: "Poprawa zaopatrzenia w energię na terenie Gminy Mniszków poprzez zwiększenie liczby odnawialnych źródeł energii", zwracamy się z prośbą o zgłaszanie się osób chętnych z terenu Gminy Mniszków do zamontowania w ich gospodarstwach domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych prosumenckich o mocy 2,5 kW (10 paneli fotowoltaicznych). Mikroinstalacje te mogą być wykorzystywane tylko na użytek gospodarstwa domowego – mieszkania, z wykluczeniem w nim działalności gospodarczej. Szacuje się, że  uczestnik projektu poniesie średnio koszt ok. 3960,00 zł lub ok. 5780,00 zł (w zależności od usytuowania mikroinstalacji), związany z wkładem własnym w wysokości ok. 20% wartości netto mikroinstalacji  oraz koszt podatku VAT (na budynku mieszkalnym podatek VAT: 8%, na innym budynku lub na gruncie podatek Vat: 23 %).

 

Właściciele nieruchomości, zainteresowani  wykonaniem na niej w/w mikroinstalacji prosumenckiej, fotowoltaicznej przy wsparciu ze środków z UE,  winni złożyć do sekretariatu Urzędu Gminy w Mniszkowie kompletny wniosek, którym jest wypełniona i podpisana:


 1) deklarację uczestnictwa, 2) umowa - w terminie do 24.11.2017 r.

 

Przedłużono termin składania deklaracji do 28.11.2017 r.

 


Uczestnicy projektów gminnych nr 1 i nr 2, którzy zgłoszą wniosek o wykonanie na swojej nieruchomości kolejnej mikroinstalacji  prosumenckiej w projekcie gminnym nr 3 będą automatycznie z listy uczestników wykluczani.  

 

Wszelkie niezbędne informacje dot. mikroinstalacji fotowoltaicznych można uzyskać w pokoju nr 2 lub 3 Urzędu Gminy Mniszków lub telefonicznie pod numer telefonu: 44 756 15 22 wew. 23 lub 24, lub 25.

 

Osobami upoważnionymi do kontaktu w powyższej sprawie są: Beata Gwarda - Białas, Jan Andrzejczyk, Andrzej Pączek.

 

O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decydować będzie złożenie kompletnego wniosku przez właściciela. Jednocześnie informujemy, że realizacja w/w projektu gminnego nr 3 uzależniona będzie od oceny formalno - merytorycznej projektu w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi oraz uzyskania dofinansowania w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

 

 

Deklaracja uczestnictwa – DEKLARACJA.pdf

Umowa – UMOWA.pdf

 


Wójt Gminy Mniszków

Paweł Werłos

 


PDF
DRUKUJ
baner 45
baner 146
baner 46
baner 145
baner 47
baner 147
baner 48
baner 148